AD(H)D

`Ben ik te druk? Nee hoor, jij bent te rustig!`

Bij diagnostisering van een vorm van ADD of ADHD kan ik uw kind de noodzakelijke begeleiding bieden. U hebt inmiddels al te horen gekregen dat de grootste problemen voortkomen uit hyperactiviteit, impulsiviteit en een gebrek aan concentratie. Uw kind kan bijvoorbeeld niet stilzitten, de aandacht op één ding richten en/of zich ordelijk gedragen. Er wordt veel gedaan zonder er vooraf over nagedacht te hebben en gebeuren bijgevolg veel ongelukjes, doordat het kind vaak enorme risico`s neemt.

Het is voor het kind uiterst belangrijk dat hij/zij zich niet in een ongestructureerde, chaotische omgeving bevindt. Kinderen met AD(H)D hebben behoefte aan een duidelijke structuur, oftewel regelmaat en duidelijke regels.

De begeleiding richt zich behalve het structureren van de sociale (leef)omgeving ook op sociaal-emotioneel vlak. Niet geheel onbelangrijk om te weten: kinderen met AD(H)D kunnen in een aantal opzichten vaak meer dan andere kinderen, zeker als hij/zij dingen doet die interessant voor hem/haar zijn. Tevens is het kind vaker zeer creatief doordat het informatie snel kan combineren en in talrijke situaties meer onbevangen tegen situaties/vraagstukken aankijkt. Tijdens de begeleiding wordt er dus gewerkt vanuit wat het kind kan, wat zijn/haar talenten zijn, zodat wij middels een gepaste aanpak weer een stukje rust terug kunnen brengen.