Agressie

Agressie kenmerkt zich door zeer uiteenlopende verschijnselen en heeft steeds te maken met het overschrijden van een bepaalde norm. Door het gedrag wordt schade, letsel of psychisch leed jegens anderen berokkend.

We kennen zes vormen van agressief gedrag, naargelang de aard van agressie:

  • Verbale agressie
  • Fysieke agressie
  • Agressie gericht op objecten
  • Seksuele intimidatie en agressie
  • Agressie gericht op zichzelf
  • Onderhuids agressief gedrag

Gedurende de begeleiding maak ik gebruik van preventieve acties: uw kind en de omgeving krijgen ondersteuning om de agressieve reacties te doen afnemen. Tevens worden het kind en de omgeving aangeleerd om gewenst gedrag te stellen. Dit gebeurt middels een aangeboden individueel programma ter ondersteuning bij het stellen van gewenst gedrag.