ASS (autismespectrumstoornis): klassiek autisme, syndroom van Asperger, PDD-NOS

Bij een autismespectrumstoornis (ASS) is de informatieverwerking naar de hersenen dusdanig verstoord dat er sprake is van een ontwikkelingsstoornis. Informatie die via de zintuigen binnenkomt, wordt bij kinderen met autisme dus anders verwerkt. ASS is aangeboren en maakt gedurende het gehele leven van het kind, en later de volwassene, deel uit van zijn of haar leven. Autisme is een belemmering en geen ziekte bij het kind.

Verschillende vormen van het autismespectrum:

  • Klassiek autisme (kernautisme)
  • Syndroom van Asperger
  • PDD-NOS
  • Syndroom van Rett (zeldzaam)
  • Syndroom van Heller (zeldzaam)

Kinderen met een vorm van autisme zijn niet in staat hun omgeving te structureren en missen de capaciteit om betekenis te verlenen aan wat zij ervaren. Gedurende de begeleiding vestigen we de aandacht op het kernbegrip: structuur (een vast dag- en/of weekprogramma, een vaste plaats, tijd of persoon voor een bepaalde activiteit bepalen). Anderzijds wordt er aandacht gegeven aan het structureren van activiteiten, van de omgeving en van de tijd.