Conflicthantering (directief versus participatief)

Omdat wij met ontzettend veel mensen in interactie treden, is de kans op een conflict groot. Ook uw kind kan conflicten ervaren, omdat de eigen wil bijvoorbeeld wordt geschaad; of omdat een interactie niet geheel verloopt die volgens de eigen moraal wél als goed wordt gezien.

Tevens kunnen er zich binnen het gezin, op school of een andere sociale kring conflicten voordoen en kan grip op de situatie als lastig worden ervaren.

De coaching zet zich in om op constructieve wijze het conflict aan te pakken. Als eerst wordt verhelderd dat we stilstaan bij het gedrag en niet bij een oordeel over dat gedrag (vertrekpunt). Middels effectieve methoden, bijvoorbeeld directief, participatief of andere conflicthanteringsstijlen, worden de (waargenomen) wrijvingen en spanningen besproken en zullen wij op zoek gaan naar een gepaste oplossing.