Echtscheiding

Een onderwerp dat zwaar uitpakt voor het hele gezin: echtscheiding. Hedendaags worden steeds meer huwelijken na verloop van tijd ontbonden. Oorzaken vinden we niet alleen bij de (veranderde) relatie van degenen die gaan scheiden, maar ook in allerlei andere factoren, zoals de veranderde stellingname over het begrip huwelijk, werk, zelfontplooiing, vertrouwen etc. In sommige gevallen voelen kinderen zich thuis niet meer veilig en kan de externe druk op gezinnen te groot zijn. Bijgevolg lijden de gezinsleden als groep daaronder.

Het uiteenvallen van het gezin zorgt voor een hevige storm van onrustige gevoelens bij uw kind (en bij u). Het kind vertoont gevoelens van verdriet, hulpeloosheid, angst, boosheid, schaamte…

Kinderen die een scheiding van de ouders meemaken beleven welteverstaan een grote verlieservaring:

De ouderlijke eenheid verdwijnt

  • Ze verliezen vader of moeder
  • Ze ervaren rolverwarring bij vader of moeder
  • Het gezin als ankerplaats/warme nest verdwijnt

De begeleiding is er voor kind en ouder en worden er met de ouders nadrukkelijke afspraken gemaakt in het goed blijven opvoeden van het kind. Doordat een echtscheiding invloed heeft op het psychisch welbevinden van uw kind, sta ik als kinder- en opvoedcoach uw kind met raad en daad bij.

Kinderen reageren verschillend en vaak onvoorspelbaar op de scheiding en is het van belang dat er bijvoorbeeld eventuele schuldgevoelens of gevoelens van afwijzing  worden ontkracht.