Faalangst

Faalangst is een uiting van een specifieke fobie en treedt op wanneer iemand iets moet uitvoeren. Deze vorm van angst ontstaat vooral op de wijze hoe de omgeving op mislukking reageert: kinderen zien zichzelf ten opzichte van anderen mislukken, kunnen heel perfectionistisch ingesteld zijn of er worden teveel en te hoge eisen gesteld.

Een prestatiegerichte attitude van de omgeving wekt dan ook faalangst in de hand, en al helemaal in een groep wanneer uw kind daadwerkelijk effectief faalt.

Faalangst zorgt ervoor dat uw kind het vertrouwen in zichzelf verliest. Het belemmert immers het leren en is dit daarom een struikelblok in de ontwikkeling van het kind. Faalangst kent drie vormen die elkaar kunnen overlappen:

  • Cognitieve faalangst (het leren op school met de daarbij behorende beoordelingen)
  • Sociale faalangst (bang om afgewezen te worden of een negatieve beoordeling te krijgen)
  • Motorische faalangst (bang om lichamelijke handelingen te verrichten: denk hierbij aan gymlessen, tekenen, handvaardigheid etc.)

De begeleiding maakt het gelukkig mogelijk de faalangst effectief tegen te gaan, zodat bij uw kind met het groeiend zelfvertrouwen de faalangst verdwijnt. Het is van belang dat de hele omgeving rond uw kind een adequate aanpak hanteert. Hierover gaan wij met elkaar in gesprek en zorg ik voor een consequente methode op maat.