HSP (hoogsensitief persoon)

Ongeveer één op de zes kinderen (jongens en meisjes) is hooggevoelig. Wat betekent dit?

Bij hoogsensitieve personen is er vastgesteld dat zij over een gevoeliger zenuwstelsel beschikken en hierdoor sterker reageren op interne en externe prikkels. Gevoelens, emoties, geluiden en andere zintuiglijke prikkels komen intenser binnen en vindt de informatieverwerking in de hersenen uitvoeriger en gecompliceerder plaats. Kinderen en hun opvoeders ervaren hierdoor onaangename situaties, omdat er (nog) weinig rekening mee wordt gehouden als gevolg van gebrek aan kennis en inzichten.

Enkele kenmerken van hoogsensitieve kinderen:

  • Bijzonder alert en intuïtief gedrag
  • Vurig boos of verdrietig, maar ook intens kunnen genieten
  • Zich aan iedereen aanpassen of zichzelf buiten beschouwing laten
  • Hevige emoties en angstvallig gedrag
  • Extreem druk of juist teruggetrokken gedrag

De begeleiding richt zich bij hoogsensitieve kinderen op het leren luisteren naar signalen van het lichaam (intern) en van de omgeving (extern). Het is uitermate belangrijk dat uw kind zijn/haar gevoelens en emoties leert herkennen en erkennen. Door middel van oefeningen en technieken leert uw kind dicht bij zijn/haar eigen gevoel te blijven en krijgt u als opvoeder praktische tips en oefeningen mee voor thuis.