Huiswerkbegeleiding

Veel kinderen ervaren gedurende hun schoolperiode moeilijk te begrijpen onderwerpen. Ook zult u vast wel herkennen dat er veel in uw kind zit, maar er niet uit komt. Hij/zij doet weinig aan huiswerk en is het leer- en maakwerk al gauw `moeilijk`. Natuurlijk investeert u veel tijd, aandacht en vooral geld in uw kind om de benodigde diploma`s te behalen. We leven immers in een prestatiegerichte maatschappij en is het van belang dat uw kind zijn/haar studie met goed gevolg afrondt.

Wat de keuze van uw kind voor het beroep voor later ook mag zijn, is het noodzakelijk om het leerproces in goede banen te leiden. Op school doen de leerkrachten hun best om middels didactische werkvormen het kind kennis bij te brengen. Kinderen krijgen huiswerk mee en moeten deze naar behoren hebben gemaakt. Maar lang niet alle scholieren weten hoe ze effectief met huiswerk moeten omgaan. Dit geldt voor alle onderwijsniveaus en is de huiswerkbegeleiding er voor:

  • Scholieren uit het basisonderwijs
  • Scholieren uit het voortgezet onderwijs (VMBO – VWO)
  • MBO/HBO (evt. WO voor de vroege student)
  • Onderpresteren als gevolg van (persoonlijke) kwesties
  • Hoogbegaafde kinderen

Gedurende de huiswerkbegeleiding richten we ons op de basisvaardigheden van huiswerk leren/maken. Uw kind leert zijn/haar tijd effectief in te plannen, krijgt studievaardigheden aangeleerd, leert het overzicht te bewaren en wordt er ingespeeld op de persoonlijke leerbehoefte, zodat hij/zij een zuivere vorm van persoonlijke begeleiding krijgt.