Kindercoaching

Wat is kindercoaching?

Kindercoaching richt zich direct op kinderen/jongeren en veel minder op volwassenen. De belangen en doelstellingen van het kind worden vooropgesteld en daarom zijn dergelijke belangen hier ondergeschikt aan. Kindercoaching is laagdrempelig, effectief en is ontwikkelings- en opvoedkundig gericht. Samen met uw kind wordt de hulpvraag geformuleerd en werken wij oplossingsgericht naar de beoogde doelstellingen, bestaande uit een relatie op basis van gelijkwaardigheid.