Kinderen 4 t/m 11

Al op vrij jonge leeftijd moet uw kind naar school en is hij/zij onderhevig aan onderwijsprocessen. Het kan zijn dat uw kind vanwege (nog) onbekende redenen zijn of haar draai niet kan vinden. In het begin hoeft u zich nog nergens zorgen om te maken en is het gewoon een kwestie van wennen in de klas. Als er wordt geconstateerd (dit kan door u of door de leerkracht zijn) dat uw kind niet met de leeftijdsgebonden ontwikkeling meegroeit, is het van belang dat er zo snel mogelijk de juiste begeleiding wordt geboden. Door een adequate en consequente samenwerking tussen u, de leerkracht en mij wordt er op professionele wijze gekeken waar uw kind tegen aan loopt. Aan de hand van de bevindingen zullen wij samen proberen om aan de hulpbehoefte te voldoen.

`Een vaak vergeten, tevens onderschat gegeven, is dat de oplossing zich in het kind zélf bevindt. Vanuit eigen krachten en (verborgen) talenten kan het kind zelf op zoek gaan, experimenteren en zich ontwikkelen, zodat hij of zij uit eigen beweging repliek op diens vraagstuk vindt` [Vikash Jagessar, 2018].