Leermoeilijkheden: dyslexie en dyscalculie

Nadat een kinderarts, -psychiater of orthopedagoog één van de leermoeilijkheden heeft vastgesteld, is het uiteraard belangrijk dat uw kind de zorgvuldige begeleiding krijgt. Tijdens de diagnostisering wordt er onderscheid gemaakt tussen leerproblemen en leerstoornissen.

Leerproblemen kunnen te wijten zijn aan verschillende factoren en onderliggende oorzaken die dit in de hand kunnen werken. Het komt vaak voor dat bij behandeling van de onderliggende oorzaak, het leerprobleem wordt verholpen. Uw kind krijgt daarnaast nog extra hulp om het leerproces te ondersteunen. Leerstoornissen daarentegen, hebben vaak geen oorzakelijk verband: deze zullen nooit volledig verdwijnen en zullen het leerproces, de didactiek en de leerdoelen aan het kind moeten worden aangepast.

Twee bekende vormen van leerstoornissen zijn dyslexie en dyscalculie. Bij dyslexie is duidelijk waarneembaar dat het kind moeilijkheden vertoont op het gebied van lezen, spellen en schrijven. Kinderen met dyscalculie ondervinden problemen met rekenvaardigheden, visuele en/of ruimtelijke/motorische deeltaken van het rekenen en (net zoals bij dyslexie) automatiseren.

Tijdens de begeleidingsmomenten is er aandacht voor vaardigheden en technieken die uw kind zullen helpen bij het automatiseren. Met behulp van (woord- en rijm)spelletjes, aanmoediging en structureren van de omgeving zal uw kind leren omgaan met een leerstoornis. Ook u als opvoeder krijgt de nodige handvatten aangereikt om extra ondersteuning te bieden.