Negatief zelfbeeld

Kinderen met een negatief zelfbeeld durven niet meer op zichzelf te vertrouwen. Uw kind ziet steeds tegen dingen op, heeft het gevoel niets te kunnen, onderwaardeert zaken die het goed doet, is zichzelf continu aan het bekritiseren etc.

Zodra er is geconstateerd dat uw kind een negatief (laag) zelfbeeld heeft, is het noodzakelijk dat hij/zij de nodige begeleiding krijgt, voordat de al aanwezige kenmerken zich resulteren in (psychische) klachten, zoals:

  • Eetproblemen
  • Ernstige minderwaardigheidsgevoelens
  • Vermijdingsangst
  • Sociale angstklachten
  • (Sociale) faalangst

Tijdens de coaching gebruik ik onder andere een effectieve methode om het denken (cognitie) en doen (gedrag) positief te beïnvloeden, zodat uw kind zijn/haar zelfvertrouwen weer terugkrijgt. Wanneer u denkt of al zeker weet dat uw kind een negatief zelfbeeld heeft, maak er dan zo snel mogelijk werk van: voor het positief ombuigen van gevoel en gedrag is professioneel hulp namelijk gewenst!