Ouders/Verzorgers

Alle ouders/verzorgers ervaren van tijd tot tijd situaties met hun kind(eren) waarbij er `even tot tien geteld moet worden.` Kinderen vertonen vervelend gedrag, gaan tegen de ouderlijke controle in en laten zich ongepast gelden. Zij tasten voortdurend hun grenzen af en behoort dit bij hun eigen leerproces. We spreken van aanvaardbaar gedrag als u van bepaald gedrag een goed gevoel krijgt, zich hieraan niet stoort en verder geen problemen ondervindt. Daartegenover staat onaanvaardbaar gedrag: dit is gedrag bij uw kind dat bij u ergernis oproept, negatieve gevoelens veroorzaakt. Als ouder/verzorger krijgt u dan te maken met gevoelens van frustratie, gekwetstheid, angst, verdriet, geen respect etc.

Hieromtrent kunnen we stellen dat opvoeden zeker niet makkelijk is: we krijgen er geen les over op school en kijken/luisteren we naar onze ouders, familie en andere ouders, maar zijn we het ook niet altijd met hen eens. Op zoek gaan naar hulp betreft het opvoeden is dus verre van minderwaardig (wat veel ouders denken), ik citeer: u zult er juist een sterkere opvoeder van worden. `Waar kan ik dan met mijn vragen terecht?`, zult u zich dan bedenken.

Mijn opvoedcoaching is er voor ouders/verzorgers aangaande de opvoeding en bij ontwikkelingsvraagstukken. Samen met u wordt er gekeken naar welke opvoedingsmiddelen er nodig zijn om tot het gewenste positief resultaat te komen.

`De hele opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de laatste twee groeien waar de eerste heerst.` (Ligthart, J., 1859-1916).