Pesten/gepest worden

Indien uw kind wordt gepest, brengt dat de nodige zorgen mee bij u als opvoeder. U wil er graag voor uw kind zijn, maar weet niet hoe u dat wil bewerkstelligen. Vice versa vindt u het ook niet leuk als u te horen krijgt dat uw kind andere kinderen pest. De gevolgen van pesten kunnen bij het kind (psychische) problemen opleveren: angstig, schaamte, laag zelfbeeld, buikpijn, slaapproblemen etc.

Pesten komt voor in verschillende hoedanigheden:

  • Verbaal (chanteren, bedreigen, uitschelden, imiteren, intimideren…)
  • Fysiek (slaan, schoppen, knijpen, duwen, spugen…)
  • Relationeel (roddelen, onwaarheden verspreiden, buitensluiten…)
  • Materieel (spullen/speelgoed afpakken, verstoppen, kapotmaken…)
  • Digitaal (cyberpesten: belastend materiaal via sociale media verspreiden, bedreigen, lastigvallen…)

Wanneer uw kind wordt gepest zal ik uw kind helpen voor zichzelf op te komen en zich weerbaarder op te stellen. Er zal worden gewerkt aan het zelfvertrouwen, hoe hij/zij moet omgaan met pestgedrag en hoe de eigen grenzen moeten worden aangegeven (assertiviteit).