Praktische Info

Elk coachtraject verloopt middels een stappenplan en kunt u in het volgende schema zien hoe dit tot stand komt.

1
Kennismaking

Nadat er per e-mail en/of telefonisch contact is geweest, nodig ik u en uw kind uit bij mij in de praktijk. Tijdens dit kennismakingsgesprek zal ik vertellen over mijn werkwijze als kinder- en opvoedcoach en heeft u de ruimte om vragen te stellen. Dit gesprek is vrijblijvend en zijn hier geen kosten aan verbonden.

2
Intake

Indien u er voor kiest uw kind door mij te laten coachen, plannen wij een afspraak voor het intakegesprek in. Vooraleer te beginnen met de coaching vraag ik u en uw kind het intakeformulier in te vullen. Deze stuurt u mij toe, kan ik alvast de hulpvraag in kaart brengen en bepalen hoeveel coachsessies er nodig zijn. Het intakegesprek duurt ongeveer 60 minuten en bedraagt € 40,- (incl. btw).

3
Coaching

Na het intakegesprek zal er een afspraak worden gemaakt voor de eerste coachsessie. De eerste coachsessie zal alleen met uw kind zijn en duurt 60 minuten. De kosten hiervoor zijn € 50,-. Gedurende de vervolgsessies staat voor u de keuze vrij om deze bij te wonen. Tijdens het coachtraject kan het ook zo zijn dat ik bij u thuis, op school of een andere instelling langskom. Dit zal te allen tijde in overleg met u gaan.

4
Evaluatie

Afhankelijk van het verloop van de coachsessies, zal er een tussentijdse evaluatie plaatsvinden. Tijdens de evaluatie wordt met u en uw kind de voortgang van het coachtraject besproken en zal, waar nodig, de hulpbehoefte worden bijgesteld. Het tussentijdse evaluatiegesprek duurt ongeveer 40 minuten en wordt schriftelijk vastgelegd door mij. De kosten hiervoor bedragen € 40,- (incl. btw).

5
Afronding

Na de laatste coachsessie zal er met u en uw kind een afspraak worden gemaakt voor de eindevaluatie. Tijdens dit gesprek blikken we terug op de beginsituatie, wordt er gekeken naar de vorderingen die uw kind heeft gemaakt en ter afsluiting geef ik handvatten mee voor in de toekomst. Het eindevaluatiegesprek duurt ongeveer 60 minuten en wordt schriftelijk vastgelegd door mij. De kosten hiervoor bedragen € 50,- (incl. btw).