Professionals

Wanneer tijdens de coaching blijkt dat uw kind een andere vorm van hulp behoeft, kan ik u doorverwijzen naar een desbetreffende specialist, bijvoorbeeld:

  • Orthopedagoog
  • Kinderpsycholoog
  • Kinderpsychiater
  • Jeugdarts
  • Huisarts of een ander medisch specialist

Voor scholen en andere onderwijsinstellingen

Tevens hebben scholen en onderwijsinstellingen de mogelijkheid om contact op te nemen met mij. Vooraleer wordt besloten om mij te benaderen, zal de leerkracht of medewerker u hierover eerst informeren. Na uw goedkeuring wordt hieromtrent een afspraak met u en uw kind gemaakt en wordt u bij mij in de praktijk uitgenodigd, zodat wij samen de hulpvraag in kaart kunnen brengen.