Puberteit: strubbelingen, strijd en gekibbel

Inmiddels heeft u al kennisgemaakt met een voorloper van de puberteit dat zich manifesteerde rond het tweede levensjaar van uw kind: de prépuberteit, oftewel de peuterpuberteit. Gedurende de prépuberteit worden er al bepaalde hormonen afgescheiden die het lichaam prikkelen en stimuleren, wat een bepaalde onrust bij uw kind teweegbrengt. Uw dreumes ontdekt voor het eerst zijn/haar eigen wil en verzet zich tegen de ouders/verzorgers. In deze fase is de persoonlijkheid in ontwikkeling en leert het kind dat hij/zij een zelfstandig en onafhankelijk individu is. Deze ontwikkeling loopt door tot aan de adolescentie (volwassenheid).

Tijdens de puberteit vindt er wederom een verandering van jewelste plaats: de hersenen zijn zich volop aan het ontwikkelen en dit is één van de redenen waarom pubers moeite hebben om bijvoorbeeld weloverwogen keuzes te maken. Anderzijds ontwikkelt het lichaam zich onder invloed van hormonen richting de adolescentie: de puber krijgt seksuele gevoelens en gaat zich anders gedragen. Kenmerken van pubers zijn onder andere:

  • Losmaken van de ouders (natuurlijke drang naar zelfstandigheid)
  • Begrijpen niet waarom ouders zich zorgen om hen maken
  • Anders kleden en gedragen (naar idolen/trendsetters)
  • Op zoek naar een identiteit
  • Experimenteren (voedsel, drank, drugs…)

Het kan zijn dat u (en/of uw kind) moeite heeft met de lichamelijke en psychische veranderingen of met veranderingen omtrent het gedrag. De begeleiding en coaching is hierbij niet alleen gericht op de puber, maar worden de eventuele andere gezinsleden hier ook bij betrokken, zodat er middels een praktische en oplossingsgerichte aanpak aan de hulpvraag kan worden voldaan.