School

Uw kind is inmiddels vier jaar en mag vanaf nu naar school; vanaf de leeftijd van vijf jaar is uw kind leerplichtig en móét hij/zij naar school. Wanneer uw kind voor het eerst naar groep 1 gaat, betekent dit een grote overgang voor hem/haar. Bij het afscheid nemen komt het vaak voor dat uw kind zich aan u vastklampt en/of gaat huilen. Van belang is daarom dat u vriendelijk en gedegen afscheid van uw kind neemt, vastberaden aan de leerkracht overdraagt en gewoon de deur uitloopt. Het verdriet zal al snel plaats maken voor de schoolse activiteiten en is het even een kwestie van wennen.

Gedurende de schoolperiode is uw kind hard aan het werk om zich op allerlei manieren te ontwikkelen. Denk hierbij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, ontwikkelen van bepaalde vaardigheden, maar ook  de lichamelijke, morele en creatieve ontwikkeling worden ontwikkeld.

Indien u het idee het heeft dat uw kind in contact zou moeten komen met een kindercoach betreft een (leer)probleem, situatie, gedrag of gebeurtenis, dan kunt u in eerste instantie bij de groepsleerkracht terecht. Als de leerkracht u adviseert om een kindercoach in de hand te nemen, dan maken wij (de groepsleerkracht, u, uw kind en ik) een afspraak en brengen wij de hulpvraag in kaart, zodat uw kind hierin adequaat kan worden begeleid.