Stil- en teruggetrokken gedrag

Rond het tweede levensjaar van uw kind ontwikkelt zich het zelfbewustzijn. Deze sociale verworvenheid zorgt ervoor dat uw kind onder andere gevoelens van schaamte, schuld, trots en verlegenheid ontwikkelt. Een kenmerk kan zijn, dat uw kind door de verlegenheid erg stil is en teruggetrokken gedrag vertoont. Angst en teruggetrokken gedrag zijn normale reacties op een nieuwe omgeving of onbekende personen. Pas als dit gedrag uw kind belemmert in de ontwikkeling, móét u er iets aan doen.

Van een teruggetrokken gedragspatroon is sprake indien het gedrag in diverse situaties terugkomend voorkomt en als er een duidelijk duurzaam patroon zichtbaar is (over een langere periode). Het is dan van belang om dit zo snel mogelijk aan te pakken. Stil- en teruggetrokken gedrag kan namelijk verergeren tot extreme verlegenheid en sociale angst. Bijgevolg kan dit weer resulteren tot een depressieve reactie, vermijdingsgedrag of sociale isolatie.

Tijdens de begeleiding leert uw kind weer functioneren hoe hij/zij dat wil, omdat de belemmeringen worden overwonnen. Samen met uw kind werken we aan (zelf)inzicht, anders voelen (eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen), anders denken (positief denken) en anders doen (sociale- en weerbare vaardigheden).