Verlies en rouwverwerking

Kinderen worden al op vrij jonge leeftijd geconfronteerd met verlieservaringen (ontwikkelingsgebonden en/of incidenteel). Denk hierbij in eerste instantie aan geboren worden: het verliezen van de geborgen omgeving. Of de eerste schooldag: het verlies van de veilige thuishaven. Maar ook verhuizen naar een nieuwe omgeving, liefdesverdriet of het overlijden van een naaste kan ervoor zorgen dat het leven van uw kind drastisch verandert.

Wanneer een naaste van u en uw kind komt te overlijden, wordt er aangeraden om het rouwproces zo goed mogelijk te begeleiden. De grens tussen normale en verstoorde rouwreacties is niet makkelijk. Het verschil is niet te zien aan het symptoom zelf, maar in de intensiteit:

  • Voortdurende ontkenning van de realiteit
  • Buitensporige schuldgevoelens
  • Aanhoudende woedeaanvallen
  • Onophoudelijke apathie

Indien uw kind blijvende hinder omtrent verliesverwerking ondervindt, is het van belang uw kind hierin professioneel te begeleiden. Houdt er rekening mee dat dit noodzakelijk is, omdat anders de kans bestaat dat onverwerkte gevoelens en emoties het verdere levensgeluk van uw kind in de weg kunnen staan. Middels een gepaste methode gaan uw kind en ik met elkaar in gesprek om aansluitend de zogenoemde `rouwtaken` uit te voeren. U als ouder/verzorger en eventueel andere gezinsleden krijgen ook handvatten aangereikt om het rouwproces zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.