Werkwijze

Aanpak

Het coachingtraject verloopt normaliter in drie fasen: een beginfase dat wordt gevormd door het contact: voordat het intakegesprek plaatsvindt, vraag ik u het intakeformulier in te vullen en deze weer per e-mail of per post te retourneren (een verwijzing van de school of huisarts is hiervoor niet nodig). Gedurende de vervolgfase krijgt uw kind, de coachee meer duidelijkheid over zijn/haar hulpvraag en het ontstaan hiervan. In deze fase worden veranderingen in het gedrag bewerkstelligd, in het denken of zelfs in de manier van zijn. Ten slotte dient er zich een eindfase aan als de vooropgestelde doelen zijn bereikt, volgens de verwachtingen die werden vooropgesteld.

Elk kind is uniek en vraagt deswege een eigen aanpak. Afhankelijk van de hulpvraag, rekening houdend met het ontwikkelingsniveau, wordt er een coachtraject opgesteld waarin wij coachsessies (maximaal 10) met elkaar afspreken. Soms kan het zijn dat enkele sessies uw kind al hebben geholpen en uw kind weer zelfstandig verder kan: er wordt namelijk geen onnodige tijd en energie gestopt in het zoeken naar oorzaken van de problemen, maar werk ik vanuit de hulpvraag in het hier en nu.

Als kindercoach denk en werk ik oplossingsgericht. Uit ervaring weet ik dat verandering meestal in kleine stappen plaatsvindt; maar juist deze kleine veranderingen leiden uiteindelijk tot grote, blijvende veranderingen en is dit de kracht van oplossingsgericht coachen! Wanneer blijkt dat uw kind meer sessies nodig heeft dan afgesproken, zal ik u hiervan op de hoogte brengen middels een eventueel aan te gaan vervolgtraject.

Methodieken en Technieken – werkvormen

  • Coachen naar innovatie en creativiteit
  • Gesprekstechnieken
  • NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren): NLP wordt ingezet als cognitieve gedragstherapie omdat het zich bezighoudt met de onderlinge relatie tussen het denken, overtuigingen (cognitie) en het doen (gedrag) – iemands gedrag kan veranderen door het denken te veranderen en dit gebeurt door middel van de taal.
  • RET (Rationeel-Emotieve Therapie): RET is een techniekvorm in de coaching die kan worden aangewend om belemmerende overtuigingen te veranderen. Bij deze techniek staan de rationalisaties (de gedachten, de overtuigingen) en de emoties centraal.
  • Muziek (luisteren én maken)
  • Spelvormen (educatief, gezelschapsspellen)
  • Creatieve werkvormen (rollenspellen, drama, lichaamsgericht spelen, tekenen en verven, kleien, schilderen etc.)
  • Ontspanningsoefeningen (ademhaling en relaxatie)