(Zelf)vertrouwen

Kinderen met een laag zelfbeeld bekritiseren zichzelf – hardop of in gedachten – voortdurend.

Het kind is bang om door de mand te vallen, komt moeilijk in slaap door aanhoudende kritiek of is juist perfectionistisch om alle kritiek juist vóór te zijn.

Het komt veelal voor dat kinderen het vertrouwen in zichzelf missen, om te kiezen hoe ze willen denken, hoe zij zich willen voelen en hoe ze willen reageren op stimuli om hen heen. Samen met uw kind gaan wij op zoek naar het geloof in het eigen kunnen en wordt er gewerkt aan het vertrouwen dat hij/zij op eigen kracht taken aankan en tegenvallers het hoofd kan bieden.

Een flinke dosis zelfvertrouwen werkt overigens positief door in het leven: het kind is zich bewust van de eigen kwaliteiten en talenten en is in staat van daaruit te handelen; moeilijkheden worden ervaren als uitdagingen en niet als problemen; hij/zij komt op voor de eigen meningen of standpunten en maakt hiermee een zekere indruk.